;

NEFT EMALI, NEFT KIMYA VƏ QAZ EMALI QURĞULARININ AVTOMATLAŞDIRILMASI

Kontroller C300 bazasında Experion PKS yaradılmasının məqsədləri:

 • Mövcud olan АСУ ТП təkmilləşdirilməsi və ya yenilərin yaradılması;
 • Texnoloji proseslərin nəzarətinin operativliyinin artırılması;
 • Texnoloji poseslərin fasiləsizliyinin təmin edilməsi;
 • Avariyalı hissələrin və avadanlıqların avariyalarının lokallaşdırılması;
 • Texnoloji avadanlıqların istismar xüsusiyyətlərinin və fəaliyyətinin etibarlılığının  artırılması;
 • Texnoloji prosesin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin artırılması;
 • Kontrol operasiyalarının avtomatlaşdırılma dərəcəsinin artırılması və qorunması;
 • Kimya və neft kimya məhsulların itkilərinin azaldılması;
 • Avtomatik idarəetmə və qəza əleyhinə sistem;
 • Obyektin işinin ümumiləşdirilmiş parametrlərinin alınması;
 • Texnoloji prosesin fəaliyyətinin optimallaşdırılması;
 • Xidmətçi personalın işinin effektivliyinin artırılması.

Experion PKS sistemini ayrı texnoloji prosesin idarəsi və bütün istehsalın avtomatlaşdırılması üçün istifadə etmək olar. Sistemin müxtəlif vasitələrinin məlumatlarının birləşdirilməsi istənilən vasitədən məlumatın birdəfəlik daxil edilməsinə və istifadəçilər tərəfindən çoxdəfəli istifadəsinə imkan verir. Sistemlə hazırlanan bütün məlumatlar İnternet/İntranet vasitələri ilə açıqdır, çünki sistemin üst dərəcəsinin bütün proqram vasitələrinin qurulması HMİWeb texnologiyasına əsaslanır və məlumatları  XML dilində formatlaşdırır. Müxtəlif alt dərəcəli vasitələrin siqnalların verilməsinin (kontroller və ötürücülər) sayəsində şəbəkələr qənaətli fəaliyyət göstərir:  siqnallar yalnız onların mənaları dəyişəndə verilir. Bu da şəbəkənin yüklənməsinin qarşısını alır və sistemin fəaliyyət sürətini artırır. Sistemin hərtərəfli açıqlığı ОРС (ОРС-müştərinin və ОРС-serverin) sənaye interfeysin istifadəsi ilə təmin olunur;  sistem tərkibində daha  yayılmış , standard, informasiya, sənaye şəbəkələrinin istifadəsi; aparıcı dünya istehsalçılarının texniki vəsaitlərə drayverlərin mövcudluğu ilə təmin olunur.

Niyə bizi seçməli

TEZ CAVAB VERMƏK

Təcili cavaba bir saat və ya daha az vaxt ərzində reaksiya verərik. Canlı bir şəxs zənginizə cavab verəcək. PC və ya serverinizə uzaqdan daxil ola bilərik və bir çox məsələni dərhal həll edə bilərik.

TƏCRÜBƏLİ

Yalnız təcrübəli, ən azı 5-10 il təcrübəsi olan və ümumiyyətlə daha çox peşəkarı işə cəlb edirik. Texniki işçilərimizə ən son texnologiya ilə mövcud qalmalarını təmin etmək üçün mütəmadi olaraq davamlı təhsil imkanları təqdim edirik.

BİZNESƏ QƏNAƏT

Şirkətiniz üçün iş mənfəətinin hərtərəfli başa düşülməsindən texnoloji həlləri dizayn edirik, qiymətləndiririk və əsaslandırırıq.

NÜFUZLU

OMEGA şirkəti 1999-cu ildən bəri cəmiyyətdə və sənayedə hörmətli bir liderdir. Ən qürurlu işimiz, ildən-ilə bizə etibar edən çoxsaylı uzunmüddətli müştərilərdir.