;
10.jpg
10.jpg
10.jpg

Tədrici kokslaşdırma qurğusunda avtomatik idarəetmə sisteminin quraşdırılması

С300 KONTROLLER BAZASINDA HONEYWELL EXPERION PKS IDARƏ ETMƏ SISTEMI

Category :

NEFT EMALI, NEFT KIMYA VƏ QAZ EMALI QURĞULARININ AVTOMATLAŞDIRILMASI

Start Date :

30.12.2020

End Date :

30.12.2020;