;

TURBIN VƏ PORŞEN KOMPRESSORLARIN IDARƏ ETMƏ, TƏNZIMLƏMƏ VƏ QƏZA ƏLEYHINƏ MÜDAFIƏ SISTEMLƏRI

Rockwell Automation (Allen-Bradley) istehsalı olan ControlLogix  proqram-texniki kompleksinin  bazasında Continuous Control Solutions Inc  şirkətinin yüksək effektivli tənzim alqoritmlərinin əlaqələndirilməsi ilə müasir idarə etmə və tənzimlənmə sisteminin yaradılması.   

Yaradılmanın məqsədləri:

 • Kompressorların işinin möhkəmliyinin artırılması;
 • Kompressorların işinin iqtisadi effektivliyinin artırılması;
 • Antipompaj idarə etmənin effektiv sisteminin yaradılması;
 • Texnoloji prosesin aparılmasının effektivliyin və təhlükəsizliyin artırılması;
 • İdarə etmə sisteminin elementlərin möhkəmliyinin artırılması;
 • Aqreqatların işinin idarə etməsinin keyfiyyətinin artırılması;
 • Mövcud olan АСУ ТП -yə birləşmə;

 

 • Personalın və texnoloji prosesin parametrlərinə nəzarətin təmin edilməsi.

   

Qəza əleyhinə müdafiə sistemin (QƏMS) əsas funksiyaları:

 • Avadanlığın, ayırıcı və nizamlaşdıran armaturanın avtomatik və operativ əl ilə idarə edilməsi;
 • Kompressorların işinin möhkəmliyinin artırılması;
 • Parametrlərin dəyişilməsinin daimi təhlili və mümkün olan qəzaların proqnozu;
 • Aqreqatın avariyalı iş rejimindən qorunması;
 • Aqreqatın işə salınma və dayandırılma proqramlarının  yerinə yetirilməsi;
 • Elektrik enerjisinin kəsildiyi hallarda aqreqatın icraedici mexanizmlərinin təhlükəsiz vəziyyətə keçirilməsi;
 • Avtomatik idarə etmə rejimindən əl rejiminə vurğusuz keçirilmə;
 • Qəza vəziyyətinin yarandığı hallarda səs siqnalizasiyası;
 • QƏMS-in tərkib hissələrinin öz-özünə nəzarəti və komponentlərin və zəncirlərin nasazlığı haqqında siqnalizasiya;
 • Texnoloji prosesi dayandırmadan QƏMS-in modullarının dəyişdirilməsi imkanı;
 • Məlumatların idarə etmənin yuxarı dərəcəsinə ötürülməsi (SCADA və ya DCS ).

 

Niyə bizi seçməli

TEZ CAVAB VERMƏK

Təcili cavaba bir saat və ya daha az vaxt ərzində reaksiya verərik. Canlı bir şəxs zənginizə cavab verəcək. PC və ya serverinizə uzaqdan daxil ola bilərik və bir çox məsələni dərhal həll edə bilərik.

TƏCRÜBƏLİ

Yalnız təcrübəli, ən azı 5-10 il təcrübəsi olan və ümumiyyətlə daha çox peşəkarı işə cəlb edirik. Texniki işçilərimizə ən son texnologiya ilə mövcud qalmalarını təmin etmək üçün mütəmadi olaraq davamlı təhsil imkanları təqdim edirik.

BİZNESƏ QƏNAƏT

Şirkətiniz üçün iş mənfəətinin hərtərəfli başa düşülməsindən texnoloji həlləri dizayn edirik, qiymətləndiririk və əsaslandırırıq.

NÜFUZLU

OMEGA şirkəti 1999-cu ildən bəri cəmiyyətdə və sənayedə hörmətli bir liderdir. Ən qürurlu işimiz, ildən-ilə bizə etibar edən çoxsaylı uzunmüddətli müştərilərdir.